Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6888
Title: Thực hiện các khuyến nghị rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ II ở Việt Nam
Authors: Hoàng, Thị Thanh Nga
Keywords: UPR
Quyền con người
Hội đồng nhân quyền
Cam kết quốc tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Pháp luật về Quyền con người;Số 01 .- Tr.69-74
Abstract: Việt Nam đã hai lần báo cáo theo cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) vào năm 2009 và năm 2014. Tại chu kỳ II, Việt Nam đã chấp nhận 182/227 khuyến nghị của các nước. Trong cả hai chu kỳ, Việt Nam luôn nghiêm túc thực hiện các khuyến nghị UPR đã chấp thuận vì xem việc thực hiện UPR không chỉ là thực hiện các cam kết quốc tế, mà còn là nhằm bảo đảm đầy đủ và tốt hơn quyền con người cho mọi người dân Việt Nam. Tiến trình thực hiện UPR chu kỳ II đang được thực hiện hiệu quả với sự tham gia của nhiều bộ, ngành. Sau 2 năm, Việt Nam đã thực hiện được khoảng 147 khuyến nghị và đang tích cực triển khai, thực hiện các khuyến nghị còn lại, trước khi bước vào rà soát chu kỳ III.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6888
Appears in Collections:Pháp luật về Quyền con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.9 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.