Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6888
Nhan đề: Thực hiện các khuyến nghị rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ II ở Việt Nam
Tác giả: Hoàng, Thị Thanh Nga
Từ khoá: UPR
Quyền con người
Hội đồng nhân quyền
Cam kết quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Pháp luật về Quyền con người;Số 01 .- Tr.69-74
Tóm tắt: Việt Nam đã hai lần báo cáo theo cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) vào năm 2009 và năm 2014. Tại chu kỳ II, Việt Nam đã chấp nhận 182/227 khuyến nghị của các nước. Trong cả hai chu kỳ, Việt Nam luôn nghiêm túc thực hiện các khuyến nghị UPR đã chấp thuận vì xem việc thực hiện UPR không chỉ là thực hiện các cam kết quốc tế, mà còn là nhằm bảo đảm đầy đủ và tốt hơn quyền con người cho mọi người dân Việt Nam. Tiến trình thực hiện UPR chu kỳ II đang được thực hiện hiệu quả với sự tham gia của nhiều bộ, ngành. Sau 2 năm, Việt Nam đã thực hiện được khoảng 147 khuyến nghị và đang tích cực triển khai, thực hiện các khuyến nghị còn lại, trước khi bước vào rà soát chu kỳ III.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6888
Bộ sưu tập: Pháp luật về Quyền con người

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.9 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.