Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/689
Title: Cần chữa bệnh "nghiện" quản lý nhà nước
Authors: Đậu, Anh Tuấn
Keywords: Quản lý nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.82-84
Abstract: Thực tế cho thấy, bệnh "nghiện quản lý" hay việc quá chú trọng vào quản lý của nhà nước không những không đạt được những mục tiêu tốt đẹp cho xã hội, người dân và doanh nghiệp, mà còn khiến các định chế công hoạt động không hiệu quả và tình trạng tham nhũng phổ biến hơn. Do đó, thời gian tới, quản lý nhà nước cần phải tôn trọng các quy luật của thị trường và lấy sự phục vụ, đồng hành, tạo thuận lợi... là phương châm hoạt động.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/689
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.28 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.