Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6890
Title: Nhiều cách giải cho một bài toán
Keywords: Bài toán
Phương pháp giải
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ;Số 489 .- Tr.43-44
Abstract: Bài viết liệt kê nhiều phương pháp khác nhau được dùng để giải một bài Toán học.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6890
ISSN: 0866-8035
Appears in Collections:Toán học và tuổi trẻ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_879.26 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.