Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6891
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNgô, Đức Mạnh-
dc.date.accessioned2019-02-25T01:54:26Z-
dc.date.available2019-02-25T01:54:26Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6891-
dc.description.abstractHiến pháp năm 2013 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong tư duy lập hiến và tư duy về quyền con người, đặc biệt là hiến định việc thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam. Bài viết nhằm làm rõ cơ sở pháp lý về quyền con người và khái quát việc thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội Việt Nam trong những năm qua. Từ thực tiễn hoạt động giám sát của Quốc hội và các ủy ban của Quốc hội, bài viết nêu những hạn chế, thiếu hụt trong thực hiện quyền giám sát đối với việc thực hiện cam kết quốc tế về quyền con người. Qua đó, tác giả bước đầu đề xuất một số giải pháp về trao chức năng, thẩm quyền, phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan thuộc Quốc hội và đối tượng giám sát nhằm nâng cao trách nhiệm thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Pháp luật về Quyền con người;Số 01 .- Tr.75-80-
dc.subjectQuốc hộivi_VN
dc.subjectGiám sátvi_VN
dc.subjectĐiều ước quốc tếvi_VN
dc.subjectQuyền con ngườivi_VN
dc.titleNâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội trong việc thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con ngườivi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Pháp luật về Quyền con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.78 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.