Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6893
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn lòng quay lại của du khách nội địa đối với các điểm du lịch tâm linh ở An Giang
Authors: Trần, Thu Hương
Hồ, Thị Cẩm Tiên
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích, đánh giá các yếu tố tác động đến sự sẵn lòng quay lại của khách du lịch tại các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh An Giang. Qua đó đề xuất một số giải pháp nâng cao sự sẵn lòng quay lại của du khách.
Description: 85 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6893
ISSN: B1507776
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.