Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68968
Title: Nghiên cứu thực nghiệm sấy tiêu bằng máy sấy năng lượng mặt trời
Authors: Nguyễn, Hữu Hòa
Bùi, Ngọc Hùng
Nguyễn, Hải Đăng
Keywords: Hồ tiêu
Sấy năng lượng mặt trời
Kỹ thuật sấy
Sấy tiêu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Văn Hiến;Tập 06, Số 03 .- Tr.106-111
Abstract: Một mô hình máy sấy sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp gia nhiệt bằng điện trở đã được thiết kế và chế tạo để sấy tiêu với năng suất 5 kg/mẻ. Kết quả khảo nghiệm cho thấy thời gian sấy tiêu tỷ lệ nghịch với vận tốc tác nhân sấy và tỷ lệ thuận với bề dày lớp vật liệu sấy. Thời gian sấy tiêu là từ 7 - 9 giờ khi sấy tiêu từ ẩm độ 64 ± 1% (cơ sở ướt) xuống 13 ± 1% (cơ sở ướt) ở nhiệt độ tác nhân sấy 600C, với các mức vận tốc tác nhân sấy từ 1,0 đến 1,5 m/s và bề dày lớp vật liệu sấy từ 13 đến 40 mm. Sản phẩm tiêu có màu đen, da nhăn nheo, mùi nồng đặc trưng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sản phẩm tiêu khi sấy bằng máy sấy không bị nhiễm khuẩn Escherichia coli.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68968
ISSN: 1859-2961
Appears in Collections:Khoa học Đại học Văn Hiến

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.86 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.173.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.