Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68970
Title: Nghiên cứu tinh sạch và xác định hoạt tính miễn dịch của fucoidan từ rong sụn (Kappaphycus alvarezii)
Authors: Đinh, Thị Huyền
Lê, Thị Mỹ Ngọc
Nguyễn, Thị Minh Chi
Nguyễn, Phạm Cảm Tiên
Hoàng, Thị Ngọc Nhơn
Keywords: Fucoidan
Hoạt tính miễn dịch
Rong sụn Kappaphycus alvarezii
Tinh sạch
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Văn Hiến;Tập 06, Số 03 .- Tr.112-119
Abstract: Rong sụn (Kappaphycus alvarezii) là loại rong biển có chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học, trong đó đáng chú ý là fucoidan. Về mặt hóa học, fucoidan là một chuỗi phân tử cao polysaccharides có thành phần chủ yếu là sulfate fucose, có nhiều hoạt tính sinh học quý như kháng oxy hóa, kháng khuẩn, kháng mốc, kháng đông máu, chống khối u… và đặc biệt là hoạt tính miễn dịch. Nghiên cứu đã tiến hành thu nhận fucoidan từ rong sụn (khu vực Đầm Môn, tỉnh Khánh Hòa), tinh sạch fucoidan bằng phương pháp sắc ký lọc gel, xác định hàm lượng fucoidan từ các phân đoạn thu được; Thực hiện xác định khối lượng phân tử của fucoidan trong rong sụn bằng phương pháp GPC; thử hoạt tính miễn dịch với MTT. Các phân đoạn được chọn khi qua sắc ký lọc gel có hàm lượng fucoidan 150,14 (μg/ml) và độ tinh sạch 36,48%. Khối lượng phân tử trung bình của fucoidan thấp có giá trị 4,2 kDa. Fucoidan được ghi nhận có hoạt tính gây tăng sinh tế bào đơn nhân máu ngoại vi (Peripheral Blood Mononuclear Cell - PBMC), tại nồng độ 250 µg/mL thể hiện tính gây độc và hoạt tính gây độc giảm dần theo nồng độ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68970
ISSN: 1859-2961
Appears in Collections:Khoa học Đại học Văn Hiến

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.76 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.