Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69
Title: Chuyện làm cầu Bắc Luân II - bây giờ mới kể
Authors: Lê, Hữu Chiến
Nguyễn, Đức Thuận
Keywords: Cầu Bắc Luân II
Ranh giới
Việt - Trung
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 1+2 .- Tr.86-87
Abstract: Lịch sử những cây cầu trên sông Bắc Luân, sông có chiều dài hơn 60 km, cửa sông đổ ra biển là ranh giới tự nhiên cho đường biên giới Việt - Trung, chỉ có một cây cầu được xây dựng từ năm 1898 thời Pháp thuộc. Vài nét về thiết kế và thi công cầu Bắc Luân II.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/69
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
271.21 kBAdobe PDF
Your IP: 3.227.235.216


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.