Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6900
Title: Bar Marco Fantini - Góc khuất nhỏ Italia và Hội An
Authors: Xuân Bình
Keywords: Bar Marco Fantini
Italia
Hội An
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 4 .- Tr.74-79
Abstract: Những ai, từ đâu đến, họ đã mong muốn, toan tính ra sao, mang theo gì và làm như thế nào để rồi cùng hợp sức, che chán, gìn giữ, bảo vệ và thầm lặng kiến tạo một Hội An mới ngay giữa lòng một thành phố đang ngày càng trở nên mong manh, để biến dạng, đang mất dần khả năng đề kháng và có nhiều phần mỏi mệt, xiêu diêu trước những nhu cầu, thực trạng hay xu hướng gọi là... phát triển.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6900
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.23 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.108.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.