Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6903
Title: Bali - Giấc mộng hoang đường
Authors: Thủy Trần
Keywords: Bali
Đền thờ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 4 .- Tr.82-86
Abstract: Người ta bảo "Bali chính là một ngôi đền nổi khổng lồ mà ở đó tất cả các ngôi nhà đều là đền thờ và tất cả các đền thờ đều là ngôi nhà của mọi người", quả không sai!
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6903
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.31 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.