Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69051
Nhan đề: Giải bài kỳ trước
Tác giả: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Từ khoá: Giải bài kỳ trước
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ;Số 512 .- Tr.22-31
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69051
ISSN: 0866-8035
Bộ sưu tập: Toán học và tuổi trẻ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.8 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.