Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69076
Nhan đề: Mô hình nhà nước Bắc Âu và một số giá trị tham khảo trong quá trình xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam
Tác giả: Hồ, Thị Nhâm
Từ khoá: Mô hình nhà nước Bắc Âu
Một số giá trị tham khảo trong quá trình xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 01 .- Tr.62-66
Tóm tắt: Bài viết: Vai trò của các nhà nước thúc đẩy Bắc Âu Các nhà nước Bắc Âu; một số giá trị tham khảo đối với Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69076
ISSN: 0868-3247
Bộ sưu tập: Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.