Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69092
Title: Điều kiện pháp lí về người lập di chúc
Authors: Hoàng, Thị Loan
Keywords: Độ tuổi
Khả năng nhận thức
Người lập di chúc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 09 .- Tr.43-55
Abstract: Từ khi được pháp luật ghi nhận, hoạt động lập di chúc chỉ gắn liền với cá nhân. Trong khoa học pháp lí, căn nguyên của vấn đề này cũng như cơ sở để ghi nhận quy định điều kiện đối với người lập di chúc vẫn chưa được nghiên cứu một cách cụ thể. Bài viết lí giải việc tại sao người lập di chúc chỉ có thể là cá nhân, trình bày cơ sở ghi nhận điều kiện về người lập di chúc theo quy định cúa pháp luật dân sự Việt Nam; chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót và đề xuất đối với quy định của pháp luật hiện hành về người lập di chúc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69092
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.