Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69094
Nhan đề: Những vấn đề pháp lí và thực tiễn về kinh doanh Condotel ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Nguyễn, Thị Nga
Từ khoá: Kinh doanh Condotel
Pháp lí
Thực tiễn
Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Luật học;Số 09 .- Tr.56-65
Tóm tắt: Condotel là hình thức kinh doanh khá sôi động trên thị trường bất động sản ở Việt Nam trong những năm gần đây. Hình thức kinh doanh này phát triển mạnh ở các tỉnh, thành phố có tiềm năng và thế mạnh về du lịch, nghỉ dưỡng và thường tập trung ở những vị trí đẹp, thiên nhiên ưu đãi hoặc ở các đô thị lớn. Tuy nhiên, để hiểu đúng bản chất của mô hình kinh doanh này và từ đó xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lí đưa thị trường condotel vận hành theo quỹ đạo chung, bảo đảm sự quản lý và kiểm soát của Nhà nước; phúc đáp nhu cầu và thị hiếu của thị trường, cũng như quyền tự do kinh doanh của các nhà đầu tư cần phải được phân tích, đánh giá một cách toàn diện thực trạng pháp luật hiện hành điều chỉnh mô hình kinh doanh này và những vấn đề đã và đang phát sinh trên thực tế để có sự sửa đổi, bổ sung hợp lí trong thời gian tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69094
ISSN: 0868-3522
Bộ sưu tập: Luật học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.08 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.