Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6911
Title: Phân lập chất từ cao n-hexane của thân cây Phèn đen (Phyllanthus reticulatus Poir.), họ Thầu dầu (Euphorbiaceae
Authors: PGS.Ts Tôn Nữ Liên Hương
Huỳnh Thị Quỳnh Mai
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu thành phần hóa học của thân cây Phèn đen (Phyllanthus reticulatus Poir.) thu hái ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Kết quả cho thấy từ phân đoạn cao chiết n-hexane của thân cây Phèn đen phân lập được hợp chất phyllane A. Cấu trúc của hợp chất được xác định bằng phương pháp phổ hiện đại 1D-NMR, 2D-NMR, ESI-MS và so sánh với tài liệu đã công bố.
Description: 75tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6911
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.219.217.107


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.