Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6912
Nhan đề: Ứng dụng định lý Lagrange trong bài toán chứng minh sự tồn tại của các đại lượng toán học
Tác giả: Trần, Trung Dũng
Từ khoá: Định lý Lagrange
Đại lượng toán học
Phương pháp chứng minh
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ;Số 490 .- Tr.18-22
Tóm tắt: Chúng ta có thể thấy hầu hết các bài toán được trình bày trong bài báo này đều có lời giải tương đối ngắn gọn. Tuy nhiên đằng sau những lời giải ngắn gọn đó là cả một quá trình tư duy, phân tích để có thể tìm ra cách đặt các hàm số phụ và từ đó sử dụng định lý Lagrange. Mong rằng bài viết sẽ giúp ích cho bạn đọc trong việc giải các bài toán sử dụng định lý Lagrange để chứng minh sự tồn tại các đối tượng toán học.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6912
ISSN: 0866-8035
Bộ sưu tập: Toán học và tuổi trẻ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.92 MBAdobe PDFXem
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.