Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69184
Title: Tình hình thế giới, khu vực: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng
Keywords: Tình hình thế giới, khu vực
Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 02 .- Tr.24-28
Abstract: Thế giới đang trải qua một thời kỳ có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Các nước lớn điều chỉnh chiến lược, vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa cạnh tranh, đấu tranh kiềm chế lẫn nhau quyết liệt, giành vị thế và lợi ích gây ra tình hình phức tạp tại nhiều khu vực và nhiều nước...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69184
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.