Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69243
Title: Cần Thơ hoàn thành sớm Đại hội chi bộ
Authors: Nguyễn, Minh Thanh
Keywords: Cần Thơ
Chi bộ
Đại hội
Hoàn thành sớm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 03 .- Tr.19-21
Abstract: Đến ngày 10-01-2020, sau hơn năm tháng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ Thành phố Cần Thơ đã hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, sớm nhất cả nước. Các đại hội đã diễn ra trên tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, bảo đảm chất lượng, thực hành tiết kiệm, đúng phương châm “kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo, phát triển” và thành công tốt đẹp; 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu vực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69243
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
626.8 kBAdobe PDF
Your IP: 44.223.39.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.