Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6927
Title: Khảo sát thành phần hóa học của tinh dầu và một số hoạt tính sinh học của cao chiết lá Ngũ sắc (Bông ổi) (Lantana camara L.)
Authors: Huỳnh, Anh Duy
Nguyễn, Thị Thùy Trang
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Cây ngũ sắc ( Lantana camara L.) thuộc họ roi ngựa (Verbenaceae) thường trồng làm cảnh do hoa có nhiều màu khác nhau, có xuất xứ từ nước ngoài, song phân bố rộng rãi toàn Việt Nam do khí hậu nước ta ở vùng nhiệt đới. Lá ngũ sắc được thu hái ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Mẫu sau khi thu hái được rửa sạch.Phơi mẫu ở nhiệt độ thường, tránh ánh nắng trực tiếp, đến khi mẫu giòn, nghiền nhỏ và tiến hành chiết với Ethanol (EtOH). Thu cao EtOH và sau đó lắc phân đoạn thu được các cao phân đoạn: Hexane (Hex), Dichloromethane (DC), Ethyl acetate (EA) và cao nước còn lại. Tiến hành xác định các thành phần chủ yếu có trong mẫu tinh dầu lá Ngũ sắc tươi bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC-MS). Khảo sát tác dụng kháng viêm in vitro ức chế biến tính albumin huyết thanh bò (BSA) do nhiệt trên cao chiết lá Ngũ sắc theo phương pháp của Habibur Rahman và cộng sự.
Description: 72tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6927
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.44 MBAdobe PDF


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.