Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69281
Title: Một số giải pháp cải thiện kiến trúc mái ở Hà Nội
Authors: Trần, Việt Thắng
Keywords: Một số giải pháp
Cải thiện kiến trúc mái ở Hà Nội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 296 .- Tr.112-114
Abstract: Như chúng ta đã biết, tình trạng xây dựng, cải tạo, lắp đặt sử dụng mái công trình xây dựng và không gian liên quan tại Hà Nội, đặc biệt tại các khu vực dân cư thấp tầng đô thị hiện hữu, làng xóm đô thị hóa các khu chung cư cũ hiện nay đang theo hướng tự phát, khó kiểm soát... trở thành một vấn đề cảnh quan của kiến trúc Thủ đô. Trên cơ sở những nghiên cứu về đặc điểm các khu vực và hệ thống quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng hiện nay, cùng với các kinh nghiệm từ các khu vực đô thị gần với các khu vực nêu trên, cần phải tìm kiếm và đưa ra những giải pháp để khắc phục và cải thiện hiện trạng cảnh quan lộn xộn của các tuyến phố hiện hữu và cảnh quan các mảng nhà dân thấp tầng của thủ đô nhìn từ trên cao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69281
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.