Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69286
Nhan đề: Các đặc tính lý hóa học của môi trường đất và môi trường nước trong hệ thống canh tác ao nuôi tôm
Tác giả: Lâm, Văn Tân
Võ, Thị Gương
Trần, Thành
Từ khoá: Các đặc tính lý hóa học
Môi trường đất
Môi trường nước
Hệ thống canh tác ao nuôi tôm
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 23 .- Tr.21-23
Tóm tắt: Các yếu tố của môi trường là điều kiện quan trọng ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển của thủy sinh vật. Sự thay đổi các đặc tính lý hoá học của của môi trường đất và nước ao nuôi tôm là thông số hữu dụng biểu hiện cho yếu tố môi trường [1], Đặc tính đất trong hệ thống canh tác có thể là một trong những nguyên nhân gây giới hạn cho sự phát triển của đối tượng nuôi trong ao. Hàm lượng chất dinh dưỡng, vật chất hữu cơ và mật độ vi sinh vật nhiều có vai trò quan trọng hơn trong nước ao. Do đó, kiểm soát điều kiện đất đáy ao là cần thiết, sục khí vừa phải ở những nơi có tích lũy bùn, xây dựng ao có nơi lắng bùn trước khi đưa vào ao nuôi, kích thích tính hoạt hoá của bồi lắng, dùng hoá chất để cân bằng tiến trình oxy hoá khử và sử dụng lại nguồn nước lọc từ bùn đáy...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69286
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
714.15 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.