Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6929
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua sữa giảm cân của người tiêu dùng nữ ở quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Phạm, Cẩm Tiên
Keywords: Marketing
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua sữa giảm cân của người tiêu dùng nữ ở Thành phố Cần Thơ độ tuổi từ 20 - 40 tuổi, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp kinh doanh sữa giảm cân cải thiện sản phẩm và thỏa mãn tốt nhu cầu của khách hàng
Description: 100 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6929
ISSN: B1503815
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.