Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6929
Nhan đề: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua sữa giảm cân của người tiêu dùng nữ ở quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Khưu, Ngọc Huyền
Phạm, Cẩm Tiên
Từ khoá: Marketing
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua sữa giảm cân của người tiêu dùng nữ ở Thành phố Cần Thơ độ tuổi từ 20 - 40 tuổi, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp kinh doanh sữa giảm cân cải thiện sản phẩm và thỏa mãn tốt nhu cầu của khách hàng
Mô tả: 100 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6929
ISSN: B1503815
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.