Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6932
Title: Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến tới sự hài lòng và lòng trung thành của khách du lịch trẻ nội địa tại cù lao Thới Sơn tỉnh Tiền Giang
Authors: Hồ, Lê Thu Trang
Võ, Thị Kim Vân
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định mối quan hệ của hình ảnh điểm đến tới sự hài lòng và lòng trung thành của khách du lịch trẻ nội địa tại cù lao Thới Sơn tỉnh Tiền Giang. từ đó đề xuất một số giải pháp để cải thiện hình ảnh điểm đến du lịch tại Cù lao Thới Sơn
Description: 116 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6932
ISSN: B1507787
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.