Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6933
Title: Phân tích phương sai đa biến
Authors: Võ, Văn Tài
Ung, Quốc Trị
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích phương sai đơn biến ANOVA Phân tích phương sai đa biến Trình bày hai ứng dụng của phân tích phương sai trong y tế và giáo dục.
Description: 77tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6933
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.