Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69413
Title: Thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công tại Thành phố Đà Nẵng
Authors: Hà, Văn Hòa
Keywords: Thực hiện chính sách thu hút
Trọng dụng nhân tài
Thành phố Đà Nẵng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 288 .- Tr.92-94
Abstract: Bài viết: Thực hiện chính sách thu hút nhân tài trong khu vực công của Đà Nẵng; một số hạn chế trong việc thực hiện chính sách thu hút nhân tài của Đà Nẵng; định hướng và giải pháp thu hút, trọng dụng nhân tài trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69413
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
995.52 kBAdobe PDF
Your IP: 18.208.126.232


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.