Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6942
Title: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt chi nhánh Cần Thơ
Authors: Phan, Đình Khôi
Nguyễn, Thị Yến Khoa
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt chi nhánh Cần Thơ. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt chi nhánh Cần Thơ
Description: 62 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6942
ISSN: B1502126
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 18.215.185.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.