Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69445
Title: Nghiên cứu tính chất cảm quan đặc thù của sản phẩm hành tím Vĩnh Châu và các vùng nguyên liệu khác
Authors: Nguyễn, Bá Thanh
Nguyễn, Ngọc Long
Trịnh, Ngọc Nam
Đàm, Sao Mai
Keywords: Hành tím
Sản phẩm gia vị
Tính chất cảm quan
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Thành pố Hồ Chí Minh;Số 36A - Tr.51-57
Abstract: Hành tím là một loại gia vị được sử dụng nhiều trong các món ăn Việt Nam. Đặc tính các sản phẩm từ gia vị bị ảnh hưởng nhiều từ điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành phân tích tính chất cảm quan của sản phẩm hành tím đến từ vùng nguyên liệu khác nhau như Tiền Giang, Lý Sơn, Vĩnh Châu, Ninh Thuận. Kết quả phân tích cảm quan được thực hiện trên hội đồng gồm 9 người được lựa chọn và huấn luyện. Phương pháp thành phần chính (PCA) được sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết quả cho thấy nguyên liệu hành tím từ Vùng Vĩnh Châu có những đặc thù về tính chất cảm quan như “màu tím”, “mùi thơm hành tím”, “độ giòn”, “vị ngọt”, “hậu vị ngọt”, “độ ẩm bề mặt cắt”, “vân ngang đều” và “hình dạng tròn”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69445
ISSN: 2525-2267
Appears in Collections:Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.84 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.166.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.