Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69445
Nhan đề: Nghiên cứu tính chất cảm quan đặc thù của sản phẩm hành tím Vĩnh Châu và các vùng nguyên liệu khác
Tác giả: Nguyễn, Bá Thanh
Nguyễn, Ngọc Long
Trịnh, Ngọc Nam
Đàm, Sao Mai
Từ khoá: Hành tím
Sản phẩm gia vị
Tính chất cảm quan
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Thành pố Hồ Chí Minh;Số 36A - Tr.51-57
Tóm tắt: Hành tím là một loại gia vị được sử dụng nhiều trong các món ăn Việt Nam. Đặc tính các sản phẩm từ gia vị bị ảnh hưởng nhiều từ điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành phân tích tính chất cảm quan của sản phẩm hành tím đến từ vùng nguyên liệu khác nhau như Tiền Giang, Lý Sơn, Vĩnh Châu, Ninh Thuận. Kết quả phân tích cảm quan được thực hiện trên hội đồng gồm 9 người được lựa chọn và huấn luyện. Phương pháp thành phần chính (PCA) được sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết quả cho thấy nguyên liệu hành tím từ Vùng Vĩnh Châu có những đặc thù về tính chất cảm quan như “màu tím”, “mùi thơm hành tím”, “độ giòn”, “vị ngọt”, “hậu vị ngọt”, “độ ẩm bề mặt cắt”, “vân ngang đều” và “hình dạng tròn”.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69445
ISSN: 2525-2267
Bộ sưu tập: Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.