Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6949
Title: Tác động của mức độ nghiêm trọng lỗi dịch vụ và khắc phục lỗi dịch vụ trong hoạt động du lịch tại các điểm đến ở Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Võ, Thị Như Quỳnh
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực trạng lỗi dịch vụ trong hoạt động du lịch tại các điểm đến ở Thành phố Cần Thơ. Đánh giá sự tác động của mức độ nghiêm trọng lỗi dịch vụ và khắc phục lỗi dịch vụ trong hoạt động du lịch tại các điểm đến ở Thành phố Cần Thơ. Đề xuất hàm ý quản trị nhằm hạn chế các lỗi dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các điểm đến trên địa bàn nghiên cứu.
Description: 97 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6949
ISSN: B1507707
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.23 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.