Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6952
Title: Chạm đến "giới hạn"
Authors: Minh Khang
Keywords: Chạm đến "giới hạn"
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 5 .-Tr.54-61
Abstract: "Giới hạn" ở đây là sự cố gắng hết mức trong khả năng của gia chủ để có được không gian sống với những trang bị tốt nhất cho gia đình nhỏ của mình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6952
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.64 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.