Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6952
Nhan đề: Chạm đến "giới hạn"
Tác giả: Minh Khang
Từ khoá: Chạm đến "giới hạn"
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 5 .-Tr.54-61
Tóm tắt: "Giới hạn" ở đây là sự cố gắng hết mức trong khả năng của gia chủ để có được không gian sống với những trang bị tốt nhất cho gia đình nhỏ của mình.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6952
Bộ sưu tập: Kiến trúc Nhà đẹp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_5.64 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.