Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69556
Title: Một số vấn đề liên quan đến việc định tội danh trong nhóm các tội phạm về ma túy
Authors: Lê, Đăng Doanh
Keywords: Định tội danh
Nhóm các tội phạm
Ma túy
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 04 .- Tr.19-24
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả trao đổi về một số nội dung trong việc quy định, hướng dẫn các dấu hiệu xác định tội danh của một số tội phạm về ma túy mà theo tác giả còn có những bất cập.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69556
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.