Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69556
Nhan đề: Một số vấn đề liên quan đến việc định tội danh trong nhóm các tội phạm về ma túy
Tác giả: Lê, Đăng Doanh
Từ khoá: Định tội danh
Nhóm các tội phạm
Ma túy
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 04 .- Tr.19-24
Tóm tắt: Trong phạm vi bài viết này, tác giả trao đổi về một số nội dung trong việc quy định, hướng dẫn các dấu hiệu xác định tội danh của một số tội phạm về ma túy mà theo tác giả còn có những bất cập.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69556
ISSN: 1859-4875
Bộ sưu tập: Tòa án Nhân dân

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.