Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6955
Title: Khéo... thì mát!
Authors: Song Nguyên
Keywords: Nhà ở
Thiết kế
Kiến trúc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 5 .-Tr.64-69
Abstract: Câu nói "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm" có thể được biến tấu rất hợp với công trình trường dạy nghề vừa khai trương giữa tháng 4 vừa qua: khéo...thì mát! Họ - những chủ đầu tư và nhà chuyên môn - đã khéo ở đâu, như thế nào, khi cải tạo công trình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6955
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.46 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.