Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6955
Nhan đề: Khéo... thì mát!
Tác giả: Song Nguyên
Từ khoá: Nhà ở
Thiết kế
Kiến trúc
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 5 .-Tr.64-69
Tóm tắt: Câu nói "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm" có thể được biến tấu rất hợp với công trình trường dạy nghề vừa khai trương giữa tháng 4 vừa qua: khéo...thì mát! Họ - những chủ đầu tư và nhà chuyên môn - đã khéo ở đâu, như thế nào, khi cải tạo công trình.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6955
Bộ sưu tập: Kiến trúc Nhà đẹp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.46 MBAdobe PDFXem
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.