Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69594
Title: Asean và vấn đề khủng hoảng người tị nạn Rohingya tại bang Rakhine: Góc nhìn từ học giả hiện nay
Authors: Lê, Thùy Linh
Keywords: ASEAN
Bang Rakhine
Mi-an-ma
Người Rohingya
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 04 .- Tr.119-146
Abstract: Bàn về vai trò A1SEAN trong việc giải quyết vấn đề người tị nạn Rohingya, giới học giả hiện nay đem đến cái nhìn toàn diện hơn, cho rằng ASEAN đã thể hiện vai trò nhất định. tích cực trong vấn đề Rakhine. Trước đây, đa phần các học giả cho rằng vai trò ASEAN khá hạn chế, thiếu tích cực. Nguyên nhân xuất phát từ sự phức tạp trong nguồn gốc lịch sử của vấn đề, hạn chế trong nguyên tắc hoạt động của ASEAN, sự khác biệt trong quan điểm các bên liên quan... Bài viết cho thấy sự thay đổi trong quan điểm của giới học giả, động thời khẳng định sự cần thiết và tầm quan trọng của ASEAN trong vấn đề người Rohingya. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp cho vấn đề này trong khuôn khổ ASEAN trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69594
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.93 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.115.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.