Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6963
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín chi nhánh Cần Thơ
Authors: Trần, Khánh Dung
Vũ, Hoàng Minh Nguyệt
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín chi nhánh Cần Thơ từ các chỉ số đã được phân tích, đưa ra một số giải pháp để nâng cao và phát triển hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.
Description: 74 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6963
ISSN: B1510284
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.