Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69630
Title: Văn hóa H’mông trong lặng yên dưới vực sâu
Authors: Lê, Trà My
Keywords: Văn hóa H’mông
Trong lặng yên dưới vực sâu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 932 .- Tr.112-116
Abstract: Thế giới bước vào thời kì văn hóa hậu công nghiệp, thời của số hóa, thế giới phẳng. Trong bối cảnh ấy, khi nhiều nghệ sĩ thử nghiệm những phương thức sáng tạo mới, chọn những cách biểu hiện hiện đại cho những vấn đề có tính quốc tế, xóa nhòa ranh giới giữa các quốc gia - khu vực, thì Đỗ Bích Thúy lại chọn cho mình con đường tìm về những nét văn hóa độc đáo, giàu bản sắc của vùng cực bắc Việt Nam. Vùng đất Hà Giang và cuộc sống của đồng bào các dân tộc nơi đây đã trở thành nguồn chất liệu dồi dào cho nhiều trang viết của chị. ...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69630
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.