Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6974
Title: Quan hệ thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và Niu Di – lân giai đoạn 2010 – 2016
Authors: Nguyễn, Hà Phương
Keywords: Quan hệ thương mại hàng hóa
Kim ngạch thương mại
Niu Di – lân
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 04 .- Tr.76-85
Abstract: Từ sau khi thực hiện Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Australia – New Zealand, quan hệ thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và Niu Di – lân đã có những chuyển biến tích cực thông qua các cơ chế hợp tác song phương. Trên cơ sở phân tích đánh giá quan hệ thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và Niu Di – lân giai đoạn 2010 – 2016, bài viết đưa ra những dự đoán triển vọng hợp tác hai bên đến năm 2020 thì Niu Di – lân cam kết loại bỏ hoàn toàn thuế quan cho hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6974
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_680.54 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.243.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.