Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69749
Title: EVN thực hiện cung cấp hợp đồng điện tử đến Khách hàng
Authors: Lê, Quốc
Keywords: EVN thực hiện cung cấp
hợp đồng điện tử đến Khách hàng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Điện & Đời sống;Số 248+249 .- Tr.74
Abstract: Việc áp dụng Hợp đồng điện tử sẽ số hóa toàn bộ hồ sơ liên quan đến dịch vụ điện, khách hàng chỉ cần sử dụng Internet để cung cấp hồ sơ, nhận thông tin, xác thực với bên bán điện. Đây là sự kiện đánh dấu quá trình hoàn thành việc cung cấp các dịch vụ điện bằng phương thức điện tử, đem dịch vụ điện năng đến gần hơn, thuận tiện hơn nữa với khách hàng sử dụng điện trong cả nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69749
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
343.18 kBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.