Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6975
Title: Cơ cấu và xu hướng lệ thuộc trong quan hệ thương mại của Việt Nam với Trung Quốc
Authors: Phạm, Bích Ngọc
Keywords: Thương mại
Lệ thuộc
Cơ cấu
Việt Nam
Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 04 .- Tr.86-95
Abstract: Bài viết phân tích quy mô, cơ cấu thương mại của Việt Nam với Trung Quốc trong mười năm qua, đánh giá mức độ và xu hướng lệ thuộc về thương mại và kinh tế của Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc. Từ nhận xét về các nguyên nhân của tình trạng đó, bài viết thảo luận một số hướng giải quyết nhằm cải thiện hơn vị thế của Việt Nam trong thương mại với Trung Quốc trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6975
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_705.64 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.