Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/697
Title: Bước tiến quan trọng của ngành Y tế trong việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân
Authors: Phạm, Lê Tuấn
Keywords: Y tế
Bảo hiểm y tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.73-76
Abstract: Từ ngày 1/1/2018, sau khi điều chỉnh giá theo lộ trình, cả nước đã thực hiện theo mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) bao gồm chi phí tiền lương. Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, để chuyển ngân sách chi thường xuyên vốn được cấp trực tiếp cho các bệnh viện sang hỗ trợ người dân tham gia BHYT, nhằm sớm đạt được lộ trình BHYT toàn dân.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/697
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.05 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.