Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/697
Nhan đề: Bước tiến quan trọng của ngành Y tế trong việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân
Tác giả: Phạm, Lê Tuấn
Từ khoá: Y tế
Bảo hiểm y tế
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.73-76
Tóm tắt: Từ ngày 1/1/2018, sau khi điều chỉnh giá theo lộ trình, cả nước đã thực hiện theo mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) bao gồm chi phí tiền lương. Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, để chuyển ngân sách chi thường xuyên vốn được cấp trực tiếp cho các bệnh viện sang hỗ trợ người dân tham gia BHYT, nhằm sớm đạt được lộ trình BHYT toàn dân.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/697
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.05 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.