Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69822
Title: Những kinh nghiệm quý từ phong trào xây dựng nông thôn mới
Authors: Khánh Sơn
Keywords: Những kinh nghiệm quý từ phong trào xây dựng nông thôn mới
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 09+10 .- Tr.14-15
Abstract: Chỉ sau 5 năm đăng ký xây dựng Nông thôn mới, tháng 12/2015 xã Tăng Thành (Yên Thành, Nghệ An) đã về đích đúng hẹn. Thu nhập binh quân đầu người tăng từ 34 triệu đồng/người/năm 2010 lên 44,7 triệu đồng/người năm 2019. Qua phong trào xây dựng nông thôn mới, xã Tăng Thành đã có nhiều kinh nghiệm quý từ huy động các nguồn lực để xây dựng quê hương giàu, đẹp, văn minh...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69822
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
427.44 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.