Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6983
Title: "Gốc" của hàng sao
Authors: Việt Linh
Keywords: Cây xanh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 5 .- Tr.84-85
Abstract: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp số tháng 6-2017, trong mục Nơi đã hóa tâm hồn, tác giả Hoàng Văn Hào có đoạn mở bài viết Nương nhờ dưới những tàn cây, như sau: "Thù Dầu Một thuộc tỉnh Binh Dương có nhiều cây xanh là thế, nhưng chỉ số ít trong đó là cổ thụ. Vậy mà có con đường dẫn vào trường Trung học An Mỹ là đột khởi lên hai hàng sao cổ thụ cao vút và tuyệt đẹp".
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6983
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.82 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.