Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6985
Title: Hoa đào xứ khác
Authors: Nguyễn, Fuge
Keywords: Hoa đào
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 5 .- Tr.86-91
Abstract: Tháng tư ở Vancouver, mỗi ngày đối với tôi hầu như không thay đổi, đôi khi chợt khác, giống như cơn gió thoảng qua, tôi quyết định chào những người chưa quen bằng một nụ cười, hay ghé qua một quán cà phê mới, mua tách cà phê đen nóng. Không khí bận rộn của thành thị dường như luôn rập khuôn với cuộc sống xã hội, lúc nắng thì rộn ràng, khi mưa tất bật.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6985
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.53 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.