Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6991
Title: Nhà có trẻ con
Authors: Lê, Huy
Keywords: Nhà ở đô thị
Thiết kế
Kiến trúc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 6 .- Tr.14-19
Abstract: Thiết kế nhà ở cho gia đình có trẻ con - nhất là đối với nhà ở đô thị - không chỉ liên quan đến các yêu cầu về tổ chức không gian, bố trí vật dụng tổ chức không gian, bố trí vật dụng nội thất, màu sắc... mà còn phải lưu tâm đến sự an toàn cho trẻ và không gian phải có độ "linh hoạt", sẵn sàng chuyển đổi theo sự lớn lên của trẻ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6991
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.71 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.11.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.