Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6991
Nhan đề: Nhà có trẻ con
Tác giả: Lê, Huy
Từ khoá: Nhà ở đô thị
Thiết kế
Kiến trúc
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 6 .- Tr.14-19
Tóm tắt: Thiết kế nhà ở cho gia đình có trẻ con - nhất là đối với nhà ở đô thị - không chỉ liên quan đến các yêu cầu về tổ chức không gian, bố trí vật dụng tổ chức không gian, bố trí vật dụng nội thất, màu sắc... mà còn phải lưu tâm đến sự an toàn cho trẻ và không gian phải có độ "linh hoạt", sẵn sàng chuyển đổi theo sự lớn lên của trẻ.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6991
Bộ sưu tập: Kiến trúc Nhà đẹp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.71 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.